Korvakorut, tarrat ja kortit OSTA 3, MAKSA 2 31.7 saakka!

Valuutta: EUR

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Hidastaja Art -verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja reksiteriseloste. Laadittu 20.7.2019. Viimeisin päivitys 30.12.2021.

1 Rekisterinpitäjä

Hidastaja Art (Y-tunnus 2419981-9)

Arinatie 16 B 33

01520 Vantaa

info@hidastajaart.fi

2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Luokkamäki

Arinatie 16 B 33

01520 Vantaa

info@hidastajaart.fi

3 Rekisterin nimi

Hidastaja Art -verkkokaupan asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimissa rajoissa asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkaille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sopimussuhteeseen ja/tai rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen, joka muodostaa tällöin soveltuvilta osin käsittelyn oikeusperusteen. Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu harjoittaa asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää asiakasprofilointia.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

 1. Henkilön etu- ja sukunimi
 2. Sähköpostiosoite
 3. Lähi-/postiosoite
 4. Puhelinnumero
 5. Tilauksen tiedot
 6. Tilausten Postin/Matkahuollon seurantatiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kaksi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

8 Henkilötietojen luovuttaminen muille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa rajoissa Hidastaja Art -verkkokaupan yhteistyökumppaneille, siinä määrin, kun se on asiakkaan antaman toimeksiannon kannalta tarpeellista. Kolmansia osapuolia, joille meidän on välttämätöntä luovuttaa tietoja tilausten käsittelyn vuoksi:

Tämä tietosuojaseloste kattaa asiakkaan tietojen käytön ainoastaan Hidastaja Art -verkkokaupan toimesta. Tutustuthan myös yhteistyökumppaneidemme tietosuojalausuntoihin.

9 Hidastajaart.fi:n kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneelle tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Voit milloin tahansa ja pysyvästi estää Google Analytics -palvelun avulla tehtävän IP-osoitteesi keruun ja käytön. Katso lisätietoja kohdasta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook-pikseli on eväste mainonnan kohdentamiseen ja tulosten seuraamiseen Facebookissa. Pikselin avulla voidaan seurata muun muassa kuinka paljon kävijöitä Facebookista siirtyy mainoksen kautta verkkosivustolle. Facebook-pikseli kerää tietoja ainoastaan niistä käyttäjistä, joilla on Facebookin käyttäjätunnus ja jotka ovat antaneet Facebookille luvan käyttää evästeitä. Käytämme pikseliä mainostemme ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen oikeille kohderyhmille ja asiakkaille. Käytämme tietoja anonyymien ja koostettujen tilastojen laatimiseen ymmärtääksemme kuinka ihmiset käyttävät mainontaamme ja sivujamme. Tavoitteenamme on parantaa markkinointiviestintämme kohdentamista ja sisältöä sekä verkkosivustomme sisältöä ja rakennetta. Facebook-käyttäjä voi halutessaan muokata omia mainosasetuksiaan Facebookin käyttäjätilillään. Voit lukea lisätietoja Facebookin tietosuojakäytänteistä täältä: Facebookin tietosuojakäytänteet ja tietoa Facebookin evästekäytänteistä.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin suojakeinoin. Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Rekisterinpitäjän mahdolliset työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11 Verkkosivuston käyttäjän oikeudet henkilötietojen suhteen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Asiakkaalla on oikeus poistaa Hidastaja Art -verkkokaupan käsittelemiä henkilötietoja koska tahansa, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

 • Asiakkaalla on avoin asia asiakaspalvelussa
 • Asiakkaalla on avoin tilaus, jota ei ole vielä kokonaan toimitettu
 • Asiakkasta epäillään palveluidemme väärinkäytöstä tai asiakas käyttänyt viimeisen neljän vuoden aikana palveluitamme väärin
 • Asiakkaalla on maksamaton velka Hidastaja Art -verkkokauppaan maksutavasta riippumatta
 • Jos asiakas on tehnyt verkkokaupassamme ostoksia, joudumme säilyttämään ostoon liittyvät henkilötiedot kirjanpitosäännösten perusteella.

12 Tietosuojakäytäntöjen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Uusin versio tietosuojaselosteesta löytyy tältä sivulta. Mikäli muutokset päivitetyssä tietosuojaselosteessa ovat merkittävät, ilmoitamme niistä näkyvällä tavalla selosteen alussa sekä Hidastaja Art -verkkokaupan etusivulla.

Lahjakortti